Strona główna
Serwis jest częścią opoka.org.pl

Mozilla Thunderbird

Thunderbird

Przedstawiona niżej konfiguracja oparta jest na oprogramowaniu Mozilla Thunderbird w wersji 45.6.

Oficjalna strona projektu Thunderbird: www.mozilla.org/pl/thunderbird/.

Konfiguracja kont

 1. Z menu Narzędzia wybieramy Konfiguracja kont.
 2. W oknie Konfiguracja kont wybieramy operację
  Dodaj konfigurację konta pocztowego...
thunderbird

Konfiguracja nowego konta - ekran 1

 1. Wprowadzamy podstawowe dane, jak nazwa wyświetlana, adres e-mail oraz hasło do konta.
 2. Klikamy Kontynuuj i bezpośrednio potem...
 3. Klikamy Konfiguracja zaawansowana

thunderbird

Konfiguracja nowego konta - ekran 2

 1. Wybieramy odpowiedni dla nas protokół do odbioru poczty:
  • IMAP - zdalne foldery, cała poczta na serwerze, możliwość synchronizacji z wieloma urządzeniami
  • POP3 - poczta lokalnie na komputerze

  Różnice pomiędzy w/w protokołami są dokładniej opisane na stronie POP3 czy IMAP - co wybrać?

 2. Wprowadzamy prawidłowe nazwy serwerów:
  • Serwer poczty przychodzącej IMAP: imap.opoka.org.pl
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.opoka.org.pl
 3. Z listy wybieramy numery portów:
  • Serwer poczty przychodzącej IMAP: 143
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP: 587
 4. Uzupełniamy nazwę użytkownika tak, by był to nasz adres email. Dla serwera poczty przychodzącej, jak i wychodzącej nazwa użytkownika jest taka sama.
 5. Klikamy Wykryj ponownie co spowoduje sprawdzenie wprowadzonej konfiguracji, wykrycie połączeń obsługiwanych przez serwer i uzupełnienie pozycji związanych z zabezpieczeniem SSL i uwuerzytelnianiem.
 6. Klikamy Gotowe lub Utwórz konto i edytuj jego ustawienia... jeśli chcemy jeszcze dokonać innych zmian we wprowadzonej konfiguracji.

thunderbird