Strona główna
Serwis jest częścią opoka.org.pl

Wysyłanie poczty w PHP

Wysyłanie poczty jest możliwe wyłącznie dla użytkowników zauthentykowanych, czyli tych którzy zalogują się do serwera poczty.

Poniżej przedstawiamy przykład wysłania wiadomości email za pomocą kodu PHP:

PHP

<?php
require_once "Mail.php";

$host = "ssl://smtp.opoka.org.pl";
$username = "twoj_adres_email";
$password = "twoje_haslo";
$port = "465";
$to = "email_do_adresata";
$email_from =& $username;
$email_subject = "Temat wiadomości";
$email_body = "Treść wiadomości";
$reply_to =& $username; // można zastąpić innym adresem zwrotnym

$headers = array ('From' => $email_from, 'To' => $to, 'Subject' => $email_subject, 'Reply-To' => $reply_to);
$smtp = Mail::factory('smtp', array ('host' => $host, 'port' => $port, 'auth' => true, 'username' => $username, 'password' => $password));
$mail = $smtp->send($to, $headers, $email_body);

if (PEAR::isError($mail)) {
echo("<p>" . $mail->getMessage() . "</p>");
} else {
echo("<p>Wiadomość została wysłana!</p>");
}
?>

Musieliśmy zablokować standardowe mechanizmy PHP z uwagi na bardzo często powtarzające się wysyłanie SPAMu z zainfekowanych stron.
Przy tej okazji, prosimy jednocześnie o częste aktualizacje systemów CMS, z których Państwo korzystają.