Strona główna
Serwis jest częścią opoka.org.pl

Zmiany konfiguracji po migracji z serwera PETRUS

android

Przedstawiona niżej konfiguracja oparta jest na oprogramowaniu Mozilla Thunderbird w wersji 45.6.

Oficjalna strona projektu Thunderbird: www.mozilla.org/pl/thunderbird/.

Konfiguracja konta IMAP i SMTP

Z menu Narzędzia wybieramy Konfiguracja kont, a następnie:

 1. w oknie Konfiguracja kont zaznaczamy pozycję Konfiguracja serwera
 2. wpisujemy poprawną nazwę serwera IMAP: imap.opoka.org.pl
 3. Port usługi IMAP: 143
 4. Nazwa użytkownika,
  czyli Twój adres e-mail.
 5. Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
 6. Zaznaczamy pozycję Poczta wychodząca, w którym zaznaczamy nasze konto i edytujemy
 7. nazwa serwera poczty wychodzącej: smtp.opoka.org.pl
 8. Port usługi SMTP: 587
 9. Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
 10. Użytkownik, czyli Twój adres e-mail.
thunderbird

Konfiguracja konta POP3 i SMTP

Z menu Narzędzia wybieramy Konfiguracja kont, a następnie:

 1. w oknie Konfiguracja kont zaznaczamy pozycję Konfiguracja serwera
 2. wpisujemy poprawną nazwę serwera POP3: pop3.opoka.org.pl
 3. Port usługi IMAP: 110
 4. Nazwa użytkownika,
  czyli Twój adres e-mail.
 5. Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
 6. Zaznaczamy pozycję Poczta wychodząca, w którym zaznaczamy nasze konto i edytujemy
 7. nazwa serwera poczty wychodzącej: smtp.opoka.org.pl
 8. Port usługi SMTP: 587
 9. Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
 10. Użytkownik, czyli Twój adres e-mail.
thunderbird