Strona główna
Serwis jest częścią opoka.org.pl

MacOS, Mail

MacOS, Mail

Przedstawiona niżej konfiguracja oparta jest na oprogramowaniu Mail na systemy MacOS.

Konfiguracja kont

 1. Z menu Mail wybieramy Preferencje.
 2. W oknie Konfiguracja kont wybieramy operację
  Dodaj konfigurację konta pocztowego...
MacOS, Mail

Ustawienia serwera

 1. W oknie Konta zaznaczamy właściwe konto i wybieramy zakładkę Ustawienia serwera.
 2. Uzupełniamy pole Użytkownik adresem e-mail. Dla serwera poczty przychodzącej, jak i wychodzącej nazwa użytkownika jest taka sama.
 3. W polu Nazwa serwera wpisujemy odpowiednio:
  • Serwer poczty przychodzącej IMAP: imap.opoka.org.pl
  • Serwer poczty przychodzącej POP3: pop3.opoka.org.pl
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP: smtp.opoka.org.pl
 4. Można wyłączyć opcje Automatycznie zarządzaj ustawieniami połączenia celem weryfikacji numerów portów i włączenia opcji Używaj TLS/SSL
  • Serwer poczty przychodzącej IMAP: 143
  • Serwer poczty przychodzącej POP3: 110
  • Serwer poczty wychodzącej SMTP: 587
 5. Klikamy Zachowaj.

MacOS, Mail

To samo okno po wyłączeniu opcji Automatycznie zarządzaj ustawieniami połączenia:

MacOS, Mail