Strona główna
Serwis jest częścią opoka.org.pl

Integracja z Gmail

Gmail

System obsługi poczty Gmail umożliwia w swoim interfejsie zarządzanie pocztą zewnętrznych kont pocztowych oraz wysyłanie poczty z innymi adresami zwrotnymi, których jesteśmy właścicielami.
Trzeba mieć jednak na uwadze, że nowe wiadomości pochodzące z zewnętrznych kont, w interfejsie Google będą pojawiały się z kilku lub nawet kilkudziesięciominutowym opóźnieniem wynikającym z faktu cyklicznego pobierania wiadomości z serwera obsługującego pocztę danej domeny.

Jeżeli chcemy do swojego konta Google Gmail dodać obsługę poczty Fundacji OPOKA, należy wykonać kilka poniższych kroków:

Krok 1

gmail

Krok 2

Wprowadzamy adres e-mail posiadany na serwerach Fundacji OPOKA i naciskamy Dalej.

gmail

Krok 3

Jeśli nie korzystamy z funkcji Gmailify, nie mamy wyboru - wybieramy opcję importowania poczty za pośrednictwem protokoły POP3 i naciskamy Dalej.

gmail

Krok 4

 • Nazwa użytkownika = adres email
 • Hasło - hasło do konta
 • Serwer POP - pop3.opoka.org.pl
 • Port - wybieramy 995
 • Pozostaw kopię pobranej wiadomości na serwerze - jeśli do swojej poczty OPOKI chcemy mieć dostęp także z innych urządzeń lub korzystamy z poczty przez WWW, to zalecamy zaznaczyć tą opcję. Brak zaznaczenia będzie powodował usuwanie poczty z konta serwera OPOKA i jej niedostępność na innych urządzeniach.
 • Podczas pobierania poczty zawsze korzystaj z bezpiecznego połączenia (SSL) - trzeba zaznaczyć. Serwery fundacji OPOKA nie umożliwiają nieszyfrowanych połączeń do poczty.
 • Przychodzące wiadomości oznaczaj etykietą... - oznaczenie etykietą umożliwi łatwe rozpoznanie wiadomości pochodzących z innego konta.
 • Archiwizuj wiadomości przychodzące - po zaznaczeniu tej opcji, wiadomości będą widoczne tylko w sekcji Wszystkie lub sekcji wyżej wybranej etykiety.

Naciskamy Dodaj konto.

gmail

Krok 5

Konto pocztowe zostało dodane, czyli pobieranie wiadomości mamy ustawione.

Do pełnej integracji będziemy potrzebować możliwość wysyłania poczty z adresu posiadanego na serwerach Fundacji OPOKA.

Naciskamy Dalej.

gmail

Krok 6

 • Nazwa - nazwa, która będzie wyświetlana adresatom obok adresu e-mail.
 • Traktuj jako alias - warto zaznaczyć. Wiadomości przychodzące na ten adres pojawiają się w Twojej skrzynce odbiorczej jako nieprzeczytane.

Naciskamy Dalej.

gmail

Krok 7

Konfiguracja poczty wychodzącej.

 • Serwer SMTP - smtp.opoka.org.pl
 • Port - wybieramy 465
 • Nazwa użytkownika = adres email
 • Hasło - hasło do konta
 • Połączenie zabezpieczone protokołem SSL

i naciskamy Dodaj konto.

gmail

Krok 8

W ostatnim kroku musimy potwierdzić, że jesteśmy właścicielami konta, które zdefiniowaliśmy w usłudze Gmail.

Na wprowadzony OPOKOWY adres e-mail "Zespół usługi Gmail" wysłał wiadomość z kodem potwierdzenia. Trzeba odebrać pocztę i kliknąć w link zawarty w wiadomości lub ręcznie wprowadzić otrzymany kod potwierdzenia i Sprawdzić.

gmail