Strona główna
Serwis jest częścią opoka.org.pl

Konfiguracja w systemie Android

Na urządzeniach (smartfonach, tabletach) z systemem Android można uzyskać dostęp do poczty poprzez dowolną aplikację do obsługi poczty e-mail.

Szeroki wybór aplikacji do obsługi poczty w systemie Android można znaleźć w Google Play.

W naszym przykładzie opieramy się na aplikacji "E-mail", ale w wielu innych sposób konfiguracji będzie zbliżony.

Ekran 1

Wprowadzamy:

i naciskamy DALEJ.

android

Ekran 2 - typ konta

Wybieramy typ konta IMAP.

android

Ekran 3 - ustawienia serwera poczty przychodzącej

Wprowadzamy:

 • Adres email - zwrotny adres email. To pole będzie wypełnione, bo na poprzednim ekranie adres został wprowadzony.
 • Nazwa użytkownika - powtarzamy nasz osobisty adres email
 • Hasło - pole będzie wypełnione hasłem wpisanym na pierwszym ekranie.
 • Serwer IMAP - poprawna nazwa serwera, to imap.opoka.org.pl
 • Typ zabezpieczeń - serwer obsługuje TLS oraz SLL
 • Port - 143 w przypadku TLS lub 993 jeśli wybierzemy SSL
android

Ekran 4 - ustawienia serwera poczty wychodzącej

 • Serwer SMTP - poprawna nazwa serwera, to smtp.opoka.org.pl
 • Typ zabezpieczeń - serwer obsługuje TLS oraz SLL
 • Port - 587 w przypadku TLS lub 465 jeśli wybierzemy SSL
 • Wymaga rejestracji - należy zaznaczyć to pole, ponieważ serwer wymaga uwierzytelnienia przed wysłaniem poczty.

Poniższe dane powinny być takie same jak do poczty przychodzącej:

 • Nazwa użytkownika - powtarzamy nasz osobisty adres email
 • Hasło - pole będzie wypełnione hasłem wpisanym na pierwszym ekranie.
android

Ekran 5 - opcje konta

 • Okres synchronizowania Poczty e-mail - jest to czas przechowywania wiadomości w urządzeniu.
 • Harmonogram synchronizacji - co jaki czas urządzenie powinno łączyć się z serwerem w celu sprawdzenia nowej poczty.
 • Synchronizacja poczty e-mail - ta opcja umożliwia czasowe wyłączenie synchronizacji.
 • Powiadamiaj mnie o nadejściu poczty - włączenie opcji spowoduje wyświetlanie powiadomień push w urządzeniu.
 • Automatycznie pobieraj załączniki - nie zalecamy w telefonach włączania tej opcji. Skróci to czas synchronizacji, a załączniki zawsze będą dostępne do pobrania pojedynczo w każdej wiadomości.
android

Ekran 6 - nazwa wyświetlana

Na ostatnim ekranie nazywamy konto, które zostało skonfigurowane - nazwa pomoże odnaleźć właściwe konto jeśli w aplikacji posiadamy większą liczbę skonfigurowanych kont.

Poniżej należy wprowadzić nazwę (najlepiej imię i nazwisko lub nazwę instytucji), która będzie dołączana do każdej wysyłanej wiadomości.

android